Search
  • Printago Agencja Reklamowa
  • biuro@printago.pl / +48 512 216 340
Search Menu

Postawa konsumentów wobec reklamy

Postawa konsumentów?

Aby móc przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową niezbędna jest wiedza na temat preferencji konsumentów oraz ich zachowań w stosunku do poszczególnych form przekazu reklamowego.

Przekaz w mediach

Dobrze skrojona reklama, wymaga dokładnego poznania preferencji naszego konsumenta

Im dokładniej pozna się ten aspekt działalności reklamowej, tym lepsze rezultaty można osiągnąć w tej branży. To cenna wiedza, tym bardziej, że wielu konsumentów spogląda na reklamą zupełnie inaczej, niż oczekują tego nadawcy.

Jak zatem wygląda reklama z punktu widzenia odbiorcy? Na co zwracają uwagę konsumenci?

znak stop

W obecnej chwili, na prawdę ciężko jest zdobyć uwagę naszych odbiorców

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z reklamą jest sposób jej postrzegania oraz stopień jej akceptacji.

Konsumenci są przecież każdego dnia konfrontowani z szeregiem przekazów reklamowych, zatem w ich postrzeganiu i rozumieniu reklamy mogą pojawić się pewne ograniczenia.

Ważną sprawą staje się zatem nie sam fakt dotarcia ileś razy z daną reklamą do odbiorcy, ale zastosowanie w przekazie reklamowym takich technik, które dotrą do odczuć potencjalnego klienta. Warto jednak pamiętać o tym, że postawy konsumentów wobec reklamy są bardzo zróżnicowane.
Ważnym problemem badawczym jest m. in. określenie stosunku odbiorców do samego faktu reklamowania poszczególnych produktów oraz usług. Wiele osób ma do reklamy stosunek pozytywny, jednak niewiele osób uważa reklamę za zjawisko bardzo korzystne.

Reklamy atakują nas na każdym kroku, tutaj jest ich stanowczo zbyt wiele

Reklamy atakują nas na każdym kroku, tutaj jest ich stanowczo zbyt wiele

Spora grupa osób, zwłaszcza starszych, do prezentowanych im reklam podchodzi sceptycznie. Mniej więcej co trzeci odbiorca reklamy podchodzi do niej obojętnie.

Co ciekawe, im wyższy poziom wykształcenia wśród konsumentów, tym większa ich akceptacja w stosunku do reklamy.

W badaniach nad stosunkiem konsumentów do reklamy istotnym problemem jest również określenie stosunku odbiorców do reklam prezentowanych w poszczególnych mediach. Tu stopień akceptacji reklamy w mediach masowych jest dość wysoki, choć nie brak osób, którym nadmiar reklam w telewizji przeszkadza.

Nadmiar telewizyjnych reklam, niejednokrotnie potrafi doprowadzić do szału

Nadmiar telewizyjnych reklam, niejednokrotnie potrafi doprowadzić do szału

W badaniach nad zachowaniami konsumentów w stosunku do reklam istotną rolę odgrywa również sprawdzenie, w jaki sposób na skuteczność przekazu wpływa charakter reklamowanego produktu.

Niemile widziane są te reklamy, których przedmiotem są produkty mogące negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie. Z niechęcią patrzy się zatem na reklamy alkoholu i papierosów, broni oraz produktów związanych z erotyka oraz seksem.

Kilka podobno zakazanych reklam, choć nie wszystkie wydają się aż tak kontrowersyjne.

Wielu konsumentów dostrzega szereg pozytywnych efektów reklamy. Jedni cenią ją za jej informacyjny charakter, dla innych ważniejszy staje się jej wpływ na rynek i gospodarkę.

Większość konsumentów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż reklama w istotny sposób wpływa na rozwój stosunków gospodarczych i może przyczyniać się do rozwoju lokalnych rynków. Reklama to również konkurencja, a na konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami ich klienci mogą przecież wiele zyskać.

W badaniach wiele uwagi poświęca się również skuteczności reklamy. Skuteczność reklamy to przede wszystkim sposób, w jaki wpływa ona na odbiorców. Zdaniem większości badanych konsumentów reklamy bardzo dobrze zachęcają do zakupów i są odbierane jako źródło informacji ułatwiające podejmowanie decyzji zakupowych. Są jednak i tacy, których zdaniem reklamy zachęcają do kupowania rzeczy zbędnych, całkowicie niepotrzebnych.

Badania wykazują również, że tylko nieliczna grupa konsumentów dokonujących zakupów pod wpływem reklamy jest z nich później całkowicie zadowolona. Za najbardziej sugestywne uznane zostały (na podstawie badań) reklamy kosmetyków.

To właśnie one są najczęściej kupowane pod wpływem reklamy. Mniejszą skuteczność wykazują już reklamy związane ze sprzętem AGD lub z samochodami. Tu o zakupie nie decyduje sama reklama, lecz szereg innych informacji gromadzonych przez konsumentów przed dokonaniem zakupu.